גוף תאורת חוץ מוגן מים
מנורת קיר לד אפ דאון
אלומות אור נתנות לכיוון כל אחת בנפרד
תאורה דקורטיבית אפ שאון
זמין בריבוע או מלבן