צמוד תקרה ב 2 גוונים.

מתאים לחדרי הבית.

קווים נקיים. חומרים טובים.