צמוד תקרה 3 ראשים

מתאים לחדרי הבית.

קווים נקיים. חומרים טובים.