שקוע רצפה לשימוש תאורת חוץ.

תאורת לד. זמינה בצבע בזלת.