תאורה צמודת תקרה מבד
לתאורת פנים
זמין בצבעים אפור קופר ובזלת