גוף תאורה צמוד תקרה
לתאורת פנים
גוף תאורה דקרוטיבי
זמין בלבן או בשחור
אור חם