פרופיל תאורה נמוך במיוחד רק 2 ס"מ
פס תאורה רציף, צמוד תקרה או תלוי
אפשרויות לעוצמות שונות כולל מוגן מים
מצריך שנאי חיצוני
ייצור לפי מידה, עוצמה וגוון אור