פרופיל תאורה מינימליסטי
מידה של 3.5X3.5 ס"מ בלבד
מצריך שימוש בשנאי חיצוני
אפשרות למוגן מים
אפשרות לתליה
חתוך לפי מידה, גימור בשחור ולבן