צמוד תקרה מודרני LED
רביעית מסכים דקים
פיזור אור אחיד