צמוד תקרה לחדרי הבית.

בצבעי לבן ושחור. בעל תוי תקן.