גוף תאורה מוגן מים IP65
גוף מרחף בגובה כללי של 5.6 ס"מ בלבד
צמוד תקרה עם שוליים דקים והארה אחידה
בעוצמה של 25W לד
ניתן לקבל גם כחירום דו תכליתי