גוף תאורה לפס צבירה

מתכוונן , אור מפוזר או ממוקד

תאורת לד