גוף תאורה תלוי מעוצב
כיפה בשילוב עץ
זמין בקטרים שונים