מנורת קיר לשימוש כתאורת פנים או תאורת חוץ.
זמינה בצבעי טרצה אדום, שיש שחור ושיש לבן.