קליניקה לרפואת משפחה
גופי התאורה משתלבים כפריט עיצובי

עיצוב
נועה הראל

צילום
אורית לפסי

הפרויקט
קליניקה- רמת השרון