פנטהאוז משגע בעיצוב מושלם
גופי תאורה הותאמו ויוצרו במיוחד לחלל

עיצוב
טלי זרחיה פרומוביץ

צילום
עידו אדן

הפרויקט
פנטהאוז גבעתיים