דירה תל אביבית בעיצוב אורבני
צבעוניות הגופים משתלבת מושלם עם העיצוב

עיצוב
זהר מייזלר
צילום

שירן כרמל
הפרויקט
דירה בתל אביב