דירה תל אביבית בעיצוב אורבני
צבעוניות הגופים משתלבת מושלם עם העיצוב

עיצוב
זהר מייזלר
לאתר המעצבים


צילום
שירן כרמל

הפרויקט
דירה בתל אביב